Toiduga mängitakse!

Osta vähemalt 1 Viimsi Lastesarja toode, registreeri ostutšekk ja osaledki loosis.

Vahe auhindade võitjad:

13.05.24 – Marje Meikar

27.05.24 – Käthlin Uustal

10.06.24 – Sirle Treier

 

Kampaania reeglid

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

Kampaania kestab perioodil 06.05.2024 – 31.07.2024, mida korraldab Frank Kutter OÜ (Petlema, Kehtna-Nurme küla Kehtna vald Raplamaa 79051, +372 6021414, info@frankkutter.ee) – edaspidi korraldaja.

Kampaanias osalemiseks tuleb osta ükskõik milline Viimsi lastesarja toode ja registreerida ostutšekk tasuta kampaanialehel https://viimsilihatoostus.ee/lastesari/kampaania. Toote ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni ja on vajalik auhinna kätte saamiseks.

Kampaania auhinnaks on:
Kott Lastesarja lihatoodetega (kuupäevad: 13.05.24, 27.05.24, 10.06.24, 01.07.24, 15.07.24 ja 29.07.24)

Peaauhind: Sony PlayStation 5 Slim Digital – Mängukonsool

Kampaanias osalevad järgmised tooted:
4740190000102 Reinuvaderi toorvorstid 400 g
4740190000089 Hiirekese grillvorstid 400 g
4740190000119 Mõmmiku grill-liha 500g

Pea auhind loositakse välja 08.08.2024. Vaheauhinnad loositakse välja vastavalt: 13.05.24, 27.05.24, 10.06.24, 01.07.24, 15.07.24 ja 29.07.24. Loosimises osalevad kõik ostutšekid, mis on registreeritud kampaaniaperioodil. Igat ostutšekki saab kampaanias registreerida vaid ühe korra.

Võidust teavitamine ja auhindade kättesaamine: Võitja nimi avaldatakse 08.08.2024 internetis aadressil https://viimsilihatoostus.ee/lastesari/kampaania.

Võitjaga võetakse personaalselt ühendust ja lepitakse kokku auhinna kättesaamine. Auhinna kättesaamise aluseks on ostutšeki olemasolu ja (digitaalne) esitamine korraldajale. Ilma ostutšeki esitamiseta auhinda ei väljastata.

Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata juhul kui:

  1. a) Võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele,
  2. b) Võitja on kampaanialehel registreerides esitanud valeandmed,
  3. c) Võitja ei ole võidutšekki või selle skäneeringut/pilti korraldajale edastanud hiljemalt 25.08.2024.
  4. d) Esitatud tšekk ei vasta kampaanial registreeritule, on kadunud või ei ole selgelt loetav,
  5. e) Võitjaga ei ole hiljemalt 16.08.2024 kontakti saadud.

Kampaania auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

Korraldajalt auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata e-kirja teel kampaania korraldajale märksõnaga “Viimsi lastesari- teeme koos head” info@frankkutter.ee või kirjalikult aadressil Petlema, Kehtna-Nurme küla Kehtna vald Raplamaa 79051

Kampaania lisainfo telefonil +372 6021414 tööpäeviti 9.00–16.00 või aadressil info@frankkutter.ee